Undervisning & föreläsningar inom juridik

Undervisning eller föreläsningar inom juridik kan upplevas som svårt och otillgängligt, eller rent ut sagt tråkigt. Trots att vi alla blir påverkade av juridiken både i vår vardag och i vårt arbete är det få som faktiskt vill eller orkar lära sig mer om vad som gäller. 

När vi undervisar och föreläser har vi som mål att göra juridiken lättillgänglig och förståelig. Bland annat använder vi oss av exempel i vardagen för att ge en bild av hur det ser ut i verkliga livet och hur juridiken påverkar oss. Det blir roligare och mer intressant om det faktiskt går att relatera till vad olika regler får för resultat. En annan del är att de vi undervisar eller föreläser får diskutera mellan varandra varför det blir på ett visst sätt, och fundera på skillnaden mellan att ha rätt och få rätt. Vi tror att genom att skapa diskussioner ger det en djupare förståelse för hur juridiken fungerar.  

Vi har flera års erfarenhet av att hålla både undervisning och föreläsningar på olika nivåer. Tidigare uppdrag har bland annat varit kortare föreläsningar som behandlar vardagsjuridik, men vi har även hålla längre undervisningsprojekt  med delkurser inom juridik på högskolenivå. För de längre undervisningsprojekten har det ingått kursplanering och examination av studenter. 

Kanske är du utbildare och har behov av en lärare som undervisar i juridik. Möjligen är du medlem i en förening som vill ha en föreläsning om exempelvis testamente eller framtidsfullmakter. Undervisningen eller föreläsningen anpassas efter era önskemål och behov. 

Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra för varandra. 

Scroll to Top