Undervisning / Föreläsning

Kanske är du utbildare och har behov av en lärare som undervisar i juridik. Möjligen är du medlem i en förening som gärna vill ha en föreläsning om juridik.

Vi har god erfarenhet av att hålla föreläsningar och tidigare erfarenhet från såväl kortare undervisning  som längre undervisningsprojekt inom juridik med kursansvar där även planering och examination av studenter ingått.

Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra för varandra. Det kostar ingenting att fråga.

Vill du ställa en fråga?