Underhållsbidrag

Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet kan barnet ha rätt till underhållsbidrag. Underhållsbidrag betalas av den förälder som inte bor med barnet till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska täcka barnets behov av boende, mat och fritidsintressen.

Hur stort underhållsbidraget är beror på föräldrarnas inkomster och utgifter, men även hur stora barnets kostnader är.

Ett rimligt underhållsbidrag kan beräknas på Försäkringskassans hemsida.
Om ni inte kommer överens om underhållsbidrag kan tvisten avgöras i domstol.

Vill du ställa en fråga?