Tvist

Många tror att de aldrig kommer att hamna i ett läge där man inte kan komma överens överhuvudtaget. Det är lätt att tänka när allt fungerar och alla är nöjda. Ibland händer dock saker där den ena inte vill ta ansvar för vad som skett, eller ni är oense om vad som gäller. Om ni inte kan komma överens bör du söka juridisk hjälp för att reda ut situationen. 

Om ni inte är överens

En tvist kan uppstå på många olika sätt. Det kan handla om ett avtal som ingåtts, en vara som inte betalats eller när avtal saknas och parterna tycker olika. En tvist kan också handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Här kan du läsa mer om vårdnadstvist

Om ni inte är överens kan det vara svårt att själva hitta en lösning som ni båda kan acceptera. Det är därför bra att ta kontakt med ett juridiskt ombud i ett tidigt skede. Ofta går det att hitta en lösning som båda parter blir nöjda med. Det blir både billigare och ger många gånger ett bättre resultat än att ta tvisten till domstol. 

Har du ett krav?

I vissa fall går det inte att få till en lösning mellan parterna. I sådana fall kan man använda domstolen för att lösa tvisten. Då skickar du eller ditt ombud in en stämningsansökan till tingsrätten med ett krav på motparten. Det kan exempelvis vara att få betalt eller att få skadestånd. I tvisten, eller tvistemålet som det också kallas, kommer du att vara kärande.

Har du blivit stämd? 

Om du har fått en stämningsansökan från rätten behöver du svara domstolen med vad du tycker och varför du tycker som du gör. Det heter svaromål och du kallas svarande. Om du inte svarar kan domstolen meddela tredskodom. Det innebär att du förlorar tvisten och måste göra det som står i stämningsansökan.

Dom eller förlikning

Om det föreligger en tvist i domstol kan det lösas antingen genom att parterna kommer överens om en förlikning eller att rätten dömer i tvisten. En förlikning innebär att parterna får till en överenskommelse som båda kan acceptera. Domstolen kommer då inte att pröva tvisten. På domstolens hemsida kan du läsa mer om hur en tvist går till.

Att använda ombud

En tvist i domstol kan dock bli dyrt, och många gånger kan det vara en fördel att lösa konflikten utanför rätten. Med ett juridiskt ombud slipper du som är i konflikt med någon att själv ta kontakt, och du får stöttning och rådgivning genom hela processen. Vi arbetar för att du ska undvika att hamna i tvist, men ibland går det inte att få till en överenskommelse. Då för vi din talan i domstol och försöker få till den bästa lösningen för dig. Kontakta oss för rådgivning och mer information. 

Scroll to Top