Testamente

Ett testamente är ett dokument som gör att du kan bestämma vem eller vilka som ska ärva dina tillgångar när du avlidit. 

Vem som ärver vem är reglerat i lag. Ett testamente ger dig, inom lagens begränsningar, möjligheter att påverka arvet efter dig.

Testamentet kan även utformas så att man exempelvis först kan trygga framtiden för sin make eller sambo. Sedan även den är avliden kanske man vill att någon i sin egen släkt ska ärva tillgångarna.

Ett testamente ger dig även möjlighet att se till att arvtagaren inte förlorar sitt arv i en bodelning som gift eller sambo. Läs gärna mer om enskild egendom.

Du kan skriva ett testamente för dig själv, eller ett inbördes tillsammans med din make eller sambo. Det är viktigt att ett testamente är tydligt. Bara om det är tydligt kan man med säkerhet veta att tillgångarna fördelas enligt din vilja. Läs gärna mer om hur arvet efter dig fördelas om du inte skriver ett testamente.

Ett tydligt testamente underlättar även för dina efterlevande och minskar risken för framtida tvister. I ett testamente kan man även skriva in en testamentsexekutor. En testamentsexekutor är en person som får i uppdrag att förvalta dödsboets tillgångar och verkställa testamentet.

Krav på skriftlighet, undertecknande och bevittning

Ett testamente måste vara skriftligt, undertecknat och bevittnat. De två testamentsvittnena ska vara samtidigt närvarande när du undertecknar testamentet. Vidare ska testamentsvittnena veta att det är ett testamente, men de behöver inte veta vad som står i testamentet.

Personer under 15 år, personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte förstår vad det rör sig om samt närmare släktingar får inte vara vittnen. Vittnena ska vara personer som känner dig men som inte har något intresse vare sig i arvet eller i testamentet.

Behöver jag ha ett testamente?

Oavsett om du är gift, sambo, singel eller lever i en stjärnfamilj kan det finnas många goda skäl att skriva ett testamente. Här följer några exempel.

Gifta

För gifta kan det vara viktigt att låta upprätta ett testamente för att trygga framtiden för varandra om någon har barn sedan tidigare (särkullbarn). Möjligen vill du också att någon annan än din make ska ärva något efter dig. Kanske har du egendom som inte ska lämna släkten? Ytterligare ett skäl kan vara din vilja att  skydda arvtagaren så att denne ärver enskild egendom efter dig och inte tvingas dela med sig i sina eventuella bodelningar.

Sambor

Sambor ärver inte varandra. Inte ens om man bara har gemensamma barn. För att familjen ska klara av att leva vidare efter en sambos bortgång är testamente många gånger en förutsättning, ofta även i kombination med ett fullgott försäkringsskydd. Om du är sambo och inte har några barn är testamentet en nödvändighet för att trygga din sambos framtid.

Ensamstående

För dig som är ensamstående och inte har barn är det värt att veta att dina tillgångar i första hand går till dina släktingar. Kusiner ärver inte. Om det inte finns några släktingar när du avlider så tillfaller dina tillgångar Allmänna Arvsfonden. För att det ska bli som du vill behöver du skriva ett testamente.

Stjärnfamilj

I en stjärnfamilj ärver ni inte varandra. Dina tillgångar kommer att fördelas enligt den legala arvsordningen. Om ni är flera som har barn tillsammans kommer barnet inte kunna ärva alla föräldrar, eftersom ett barn bara kan ha två rättsliga föräldrar. Om du vill trygga din familjs framtid bör du upprätta ett testamente. 

Hur ska testamentet förvaras?

Ett testamente är ett viktigt papper som måste kunna visas upp i original efter ett dödsfall. Testamentet får inte glömmas bort, försvinna eller förstöras. Det är därför viktigt att förvara testamentet på ett betryggande sätt.

Vad kostar ett testamente?

Att upprätta ett testamente kostar normalt 3 500 kronor. I priset ingår juridisk rådgivning och upprättande av testamente. Vill du ha hjälp med bevittning så kostar det ingenting extra.

Vill du ställa en fråga?