Skuldebrev

Ett skuldebrev eller en revers är en handling som dokumenterar och hjälper till att bevisa ett skuldförhållande.

Utan ett skuldebrev är det lätt att det blir diskussion om överföringen var ett lån eller rentav en gåva. Om det är ett lån, kvarstår skulden eller har den återbetalats? Om det är ett lån, när och hur ska lånet återbetalas, ska det betalas ränta? Vad händer om man inte betalar?

Ett tydligt och korrekt utformat skuldebrev klargör situationen och förebygger dyra och onödiga tvister.

Ett skuldebrev kostar i normalfallet 2 000 kronor.

Vill du ställa en fråga?