Skilsmässa (äktenskapsskillnad)

Skilsmässa innebär både äktenskapsskillnad och upplösning av ett registrerat partnerskap. Den som vill skiljas behöver ansöka om detta hos tingsrätten.

Om ni bor med barn under 16 år

För det fall det finns barn under 16 år i bilden upplöser inte tingsrätten äktenskapet eller partnerskapet direkt. Desamma gäller om bara en av er ansöker om skilsmässa. Istället löper en betänketid på sex månader. Efter sex månader och inom ett år från ansökan måste en av er, eller båda, kontakta tingsrätten och meddela att ni fortfarande vill skilja er för att skilsmässan ska gå igenom. Därefter meddelar tingsrätten dom och ni är skilda.

Om ingen av er bor med barn under 16 år

Om ingen av er bor tillsammans med barn under 16 år (oavsett om det är dina barn, din makes barn eller gemensamma barn) och är överens om att ni vill skiljas så kan tingsrätten meddela dom som gör att ni blir skilda utan fördröjning.

Kanske har ni redan levt isär i två år. Även då får man rättens beslut om äktenskapsskillnad direkt. Detta gäller oavsett om det finns barn under 16 år i bilden eller inte. Det spelar inte heller någon roll om bara en av makarna eller båda vill skiljas. För att visa att man redan levt isär i två år kan ni skicka in utdrag ur folkbokföringen till domstolen där det framgår att ni i minst två år bott på olika adresser. Det är också vanligt att man ber någon som känner en skriver ett intyg att ni makar har levt isär. Detta papper heter särlevnadsintyg.

Även om själva skilsmässan i sig är okomplicerad och något man enkelt gör själv på en blankett, så leder skilsmässan ofta till andra oklarheter kring eventuella barns vårdnad, boende och umgänge. Inte minst den ekonomiska uppdelningen som regleras genom bodelningVem ska egentligen ha barnen och när?  Vem ska bo kvar i huset? Var ska barnen bo? Vem har rätt att ta beslut om barnens förskola? Hur ska vi dela tillgångarna och vad är rättvist? Frågorna blir många och det är därför en god idé att ta juridisk rådgivning och hjälp.

Vi erbjuder rådgivning både inom vårdnadstvister och bodelning. Välkommen att kontakta oss för mer information. 

Scroll to Top