Samboavtal

Sambolagen bryr sig inte om vem som betalat vad och ofta inte ens om en sambo fått något i arv eller gåva som är eller blir samboegendom. Huvudregeln är att samboegendomen, vilket enkelt uttryckt är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, ska delas lika.

När ett samboförhållande upphör på grund av separation eller dödsfall så kan en sambo begära bodelning. Bostaden och det som finns i bostaden såsom möbler, husgeråd och inredning ingår i bodelningen om ni båda eller någon av er köpt det eller på annat sätt fått det för gemensamt bruk under sambotiden eller alldeles före.

Samboavtal kan enbart skrivas om det är två personer som lever ihop i ett parförhållande. Lever ni i en annan familjekonstellation gäller inte samboavtal. Om ni är fler personer som lever tillsammans i en stjärnfamilj, bör ni skriva samäganderättsavtal för att reglera hur egendom ska fördelas. 

Eftersom sambolagen föreskriver att sambor ska dela lika på samboegendomen (bostad och bohag), kan det finnas skäl att avtala bort sambolagen om ni betalat olika mycket. Detta görs med hjälp av ett tydligt samboavtal som i en del fall kombineras med ett skuldebrev.

Ett samboavtal kostar i normalfallet 3 000 kronor. I priset ingår en genomgång av er situation och juridisk rådgivning.

Vill du ställa en fråga?