Samägande

Flera personer kan äga något tillsammans. Två personer kanske har köpt en segelbåt ihop, eller så har tre syskon ärvt en sommarstuga. Oavsett anledning så föreligger ett gemensamt ägande, eller ett samägande. Om man inte bestämmer annat, så har varje delägare lika andelar i egendomen, både vad gäller rättigheter och skyldigheter. 

Huvudregeln är att alla delägare måste vara överens, det räcker inte att mer än hälften av delägarna är ense. Om delägarna inte kommer överens om hur tillgången ska skötas eller hur något ska betalas återstår möjligheten att en utomstående god man utses och tar över beslutanderätten, alternativt att en delägare tvingar fram en försäljning via tingsrätten.

Avtala om samägande – skriv ett samäganderättsavtal

För att undvika konflikter och oklarheter är det bra om ni reglerar ert samägande i ett samäganderättsavtal. Ett genomtänkt avtal klargör delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och undviker dyra tvister. Genom ett avtal kan ni bland annat reglera vilka veckor som respektive delägare har rätt att nyttja sommarstugan, vem som sköter om huset och hur ni fördelar kostnader för reparationer och drift. Med ett samäganderättsavtal kan ni även reglera hur det ska gå till om någon delägare vill sälja sin del. 

Samäganderättsavtalet kan även lösa situationen när sambor tillsammans köper en bil, där båda är med och betalar bilen antingen kontakt eller genom lån, och bilen är tänkt att användas av båda. Eftersom bilar inte omfattas av sambolagen kan samborna inte dela bilen med stöd av den lagen. Många gånger uppstår då problem vid en separation eftersom det bara är en av samborna kan stå som registrerad ägare i fordonsregistret, och man utgår då från att den sambon äger bilen. För att undvika överraskningar är det bra om man upprättar ett samäganderättsavtal de gånger man köper något större tillsammans. Även om man inte behöver reglera en vardagsbil som två sambor äger på samma sätt som en sommarstuga som två familjer äger, kan avtalet vara klokt att ha bara för att bevisa att man äger bilen tillsammans.

För stjärnfamiljer underlättar ett samäganderättsavtal eftersom varken regler för sambor eller gifta gäller vid en separation.

Om ni känner behov av ett samäganderättsavtal är ni välkomna att kontakta oss. Vi kommer då att gå igenom er situation och upprätta ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal. 

Scroll to Top