Rättsskydd

I din hemförsäkring eller din företagsförsäkring finns det ofta ett rättsskydd. Om du hamnar i en tvist med en motpart som ni inte kan lösa själva så täcker försäkringen större delen av kostnaderna för bland annat juridiskt biträde.

I vissa mål måste man även betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Rättsskyddet täcker även dessa kostnader upp till maxbeloppet i försäkringen.

Vanligen uppgår din självrisk till 20–25% av de kostnaderna, vilket innebär att resterande del, 75–80% av kostnaderna betalas av din försäkring. Det finns även ett maxbelopp i försäkringen.

Det är försäkringsvillkoret som reglerar vilka tvister som omfattas, vad försäkringen täcker och hur stor del du måste betala själv.

Om tvisten inte omfattas av rättsskydd, kan du i vissa fall ansöka om rättshjälp.

Vill du ställa en fråga?