Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist med din motpart som ni inte kan lösa själva kan du i vissa fall få rättshjälp.

Rättshjälp är en statlig ersättning som utgår vid vissa typer av tvister under förutsättning att ärendet inte omfattas av en rättsskyddsförsäkring eller om du har ett för högt ekonomiskt underlag. Det ekonomiska underlaget räknas fram med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsbörda och skulder.

Om du beviljas rättshjälp så ska du betala en rättshjälpsavgift. Avgiften beror på hur stort ditt ekonomiska underlag är. Resterande kostnader ersätts av staten.

Rättshjälpen täcker delar av arvodet för den anlitade juristen, men även kostnader för bland annat bevisning, tolkning och översättning. Det är viktigt att tänka på att man i vissa mål även måste betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Rättshjälpen täcker, till skillnad från rättsskyddet, inte motpartens rättegångskostnader.

Vill du ställa en fråga?