Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Om du har utsatts för ett brott kan du i många fall få god hjälp och stöttning.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som fått i uppdrag att stödja brottsoffer som utsatts för grövre och kränkande brott under hela processen. Eftersom varje brott och varje människa är unik så kan behovet av stöd se väldigt olika ut. Stödet kan vara både juridiskt och på ett mer mänskligt plan.

Även om det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till ett målsägandebiträde kan du önska vem som ska företräda dig. Om du vill ha vår hjälp så är det bra om du hör av dig så snart som möjligt till oss.

Målsägandebiträdet har rätt till ersättning för staten för sitt uppdrag, vilket gör att det är kostnadsfritt för dig som utsatts för ett brott.

Vad målsägandebiträdet gör kan se olika ut, men till exempel är biträdet med dig på polisförhör och i domstolen. En annan stor sak är att upprätta och framställa skadeståndsanspråk om det är så att du vill ha skadestånd.

För dig som målsägande finns det mycket information om hur det till exempel går till i domstolen. Läs gärna mer hos Domstolsverket.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn utsätts för ett brott så kan det i vissa fall få hjälp av en särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren tar över istället för vårdnadshavaren och tar nödvändiga beslut för barnet i rättsprocessen.

En särskild företrädare behövs om barnets vårdnadshavare antingen är misstänkt för brottet eller på annat sätt har ett förhållande till den misstänkte som gör att det finns oro för att vårdnadshavaren inte fullt ut ser till barnets intressen.

Det är åklagaren som ansöker hos tingsrätten om det finns behov av en särskild företrädare för barn.

Den särskilda företrädaren tar, istället för barnets vårdnadshavare, tillvara barnets rätt under polisutredningen och rättegången genom att vara med och stötta barnet. Kallelser och annan information som normalt skulle gått till vårdnadshavaren skickas istället till den särskilda företrädaren.

En särskild företrädare för barn får betalt av staten vilket gör att det inte kostar något för barnet.

Scroll to Top