LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en skyddslagstiftning för barn och unga som av olika anledningar riskerar att fara illa.

Orsakerna till tvångsvård kan exempelvis vara att ett barn far illa på grund av dåliga hemförhållanden, eller att en ungdom lever ett destruktivt liv med exempelvis kriminalitet eller missbruk.

Förutsättningen för tvångsvård med stöd av LVU är att finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. Dessutom måste socialtjänsten ha erbjudit och provat vård i frivilliga former innan tvångsvård kan bli aktuell.

Det är socialtjänsten som utreder behovet av tvångsvård. Socialtjänstens åtgärdsförslag ska godkännas av politiker i socialnämnden eller motsvarande som därefter ansöker om tvångsvård i förvaltningsrätten. I akuta fall kan det även bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande som kort därefter ska prövas av förvaltningsrätten.

Oavsett om du är barn/ungdom eller vårdnadshavare så kan du i många fall ha rätt till ett offentligt biträde som företräder dig och bistår med juridisk kompetens under processen. Det är bra om du så tidigt som möjligt berättar för förvaltningsrätten eller socialtjänsten vem du önskar ska företräda dig. Förvaltningsrätten utser det offentliga biträdet och står även för kostnaderna.

Vill du ställa en fråga?