LVM

Om någon har ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika kan den under några förutsättningar bli omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

För att ett omhändertagande med tvång ska kunna genomföras krävs det att personen behöver hjälp att lämna missbruket, att frivillig vård inte fungerar och att personen till följd av missbruket riskerar att allvarligt skada sig själv eller andra.

Det är socialnämnden eller motsvarande som utreder vårdbehovet. Om nämnden anser att det finns behov av tvångsvård så skickas en begäran till förvaltningsrätten. I akuta fall kan det även bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande innan saken hinner avgöras i domstol.

Den som riskerar att bli tvångsomhändertagen kan få juridiskt stöd av ett offentligt biträde. Du som har behov av ett offentligt biträde kan välja vem som ska företräda dig. Det är bra om du så tidigt som möjligt berättar för förvaltningsrätten eller socialtjänsten vem du önskar ska företräda dig. Förvaltningsrätten utser det offentliga biträdet och står även för kostnaderna.

Vill du ställa en fråga?