LVM, LPT & LRV

Vård enligt LVM, LPT och LRV är vårdformer som sker under tvång. Om du riskerar att bli tvångsomhändertagen kan du få juridiskt stöd av ett offentligt biträde, och du får också välja vem som ska företräda dig.

LVM

Om du har ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika kan du under några förutsättningar bli omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

För att ett omhändertagande med tvång ska kunna genomföras krävs det att personen behöver hjälp att lämna missbruket, att frivillig vård inte fungerar och att personen till följd av missbruket riskerar att allvarligt skada sig själv eller andra.

Det är socialnämnden eller motsvarande som utreder vårdbehovet. Om nämnden anser att det finns behov av tvångsvård så skickas en begäran till förvaltningsrätten. I akuta fall kan det även bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande innan saken hinner avgöras i domstol.

Det är bra om du så tidigt som möjligt berättar för förvaltningsrätten eller socialtjänsten vem du önskar ska företräda dig. Förvaltningsrätten utser det offentliga biträdet och står även för kostnaderna vilket innebär att det inte kostar något för den som behöver juridisk hjälp.

Det finns mer att läsa hos Domstolsverket.

LPT & LRV

Den som omhändertas enligt lagarna LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller LRV, lagen om rättspsykiatrisk vård, kan vårdas i öppen eller sluten form. Chefsöverläkaren ska löpande överväga om tvångsvården fortfarande behövs. Dessutom ska vården omprövas regelbundet.

Det är bra om du så tidigt som möjligt berättar för läkaren, förvaltningsrätten eller socialtjänsten vem du önskar ska företräda dig. Om domstolen utser någon som offentligt biträde åt dig så stannar de kostnaderna på staten.

Du som får vård enligt LPT eller LRV kan även ha rätt att få en stödperson utsedd. Stödpersonen hjälper dig i personliga frågor och har även kunskap om vilka typer av stöd som socialtjänsten kan erbjuda.

Det finns mer att läsa hos Domstolsverket.

Scroll to Top