LPT & LRV

Den som omhändertas enligt lagarna LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) eller LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) har rätt till ett juridiskt kunnigt offentligt biträde – utan kostnad.

Du som har behov av ett offentligt biträde kan välja vem som ska företräda dig. Det är bra om du så tidigt som möjligt berättar för läkaren, förvaltningsrätten eller socialtjänsten vem du önskar ska företräda dig.

Du som vårdas enligt LPT eller LRV kan även ha rätt att få en stödperson utsedd. Stödpersonen kan hjälpa dig i personliga frågor och har även kunskap om vilka typer av stöd som socialtjänsten kan erbjuda.

Det ska löpande övervägas om tvångsvården fortfarande behövs. Dessutom ska vården omprövas regelbundet.

Vill du ställa en fråga?