Lagfart

Oavsett om du får, köper, ärver eller byter till dig en fastighet så ska du ansöka om lagfart. Lagfarten gör dig till registrerad ägare till fastigheten. Kostnaderna för lagfart varierar kraftigt beroende på hur fastigheten byter ägare.

Oavsett hur fastigheten byter ägare utgår en registreringsavgift (825 kronor i april 2019). I många fall utgår även stämpelskatt. Även skattereglerna om tidigare uppskjuten reavinstskatt (uppskov) påverkas av hur ägarbytet går till.

Det kan därför vara klokt att rådgöra med en jurist innan fastigheten byter ägare. Utöver skattereglerna är det även viktigt att exempelvis gåvobrevet eller köpehandlingarna (avtalen) är korrekt utformade och får den innebörd som man tänkt sig.

Vill du ställa en fråga?

Scroll to Top