Juridisk rådgivning

Det ska inte vara dyrt, svårt eller krångligt att få klok juridisk rådgivning. Oftast är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Genom tydliga avtal, testamenten, äktenskapsförord och liknande kan man i många fall undvika onödiga, dyra och långvariga rättstvister.

Kontakta oss därför allra helst innan det juridiska problemet uppstår. Om problemet ändå är ett faktum är du självklart välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att vara tillgängliga och kunna erbjuda dig ett fysiskt möte på något av våra tre mottagningskontor inom de närmaste dagarna. 

Vad kostar juridisk rådgivning?

Den första kontakten via e-post eller telefon kostar ingenting. I ett första samtal lyssnar vi på ditt behov och därefter bokar vi ett möte. För en del uppdrag finns det fasta priser.

I de allra flesta fall tillämpas rättshjälpstaxan, 1 755 kronor per timme inklusive moms (2020). För en del uppdrag finns det antingen möjlighet att få rättsskydd genom hemförsäkringen, företagsförsäkringen eller rättshjälp. Mer läsvärt i ämnet finns hos Domstolsverket.

Hur går juridisk rådgivning till?

Under mötet bildar vi oss en uppfattning om problemet och diskuterar vägen framåt tillsammans med dig. Ibland är uppdraget avslutat i och med att du får svar på dina frågor, men andra gånger krävs det fortsatt hjälp. Vägen framåt kan vara ett upprättande av ett avtal, att vi förhandlar med din motpart eller att vi löser tvisten i domstol. Advokatfirman står redo för dig med sin samlade kompetens.

Under hela resan håller vi dig uppdaterad, både vad som händer, vad som kommer att hända och ungefärliga kostnader. Du som klient, och ditt bästa, är vårt självklara fokus.

Scroll to Top