Fullmakt

En fullmakt är ett dokument som ger en fullmaktsgivare (huvudman) rätt till en fullmaktshavare (fullmäktige) att exempelvis ingå avtal eller annars agera i fullmaktsgivarens namn.

En fullmakt kan gälla en enstaka åtgärd, exempelvis att hämta ut ett paket, sälja en bil, eller mer generellt om du exempelvis är bortrest och vill att någon tar hand om dina åtaganden hemmavid.

Det är viktigt att vara noggrann vid upprättande av fullmakt, främst när det gäller vad fullmakten ska omfatta och vad exakt som fullmaktshavaren får göra i fullmaktsgivarens namn.

Läs även gärna om framtidsfullmakt – en typ av fullmakt som gör att du kan utse en eller flera personer som får i uppdrag att sköta dina förehavanden när du själv inte längre kan.

Vill du ställa en fråga?