Framtidsfullmakt

Sedan den 1 juli 2017 finns det en möjlighet att med en framtidsfullmakt redan i förväg peka ut en eller flera personer som får i uppdrag att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter från och med den dagen som du inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Fullmakten kan i många fall vara ett bra alternativ till god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakten får begränsas till vissa typer av uppdrag, men kan också göras väldigt omfattande. Man kan även utse en granskare som kan begära redovisning och i övrigt se till att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag.

Som vanligt när det gäller juridiska dokument är det av stor vikt att de utformas korrekt för att de ska gälla precis som du tänkt dig. Detta blir särskilt viktigt när det gäller en framtidsfullmakt eftersom den börjar gälla när dina möjligheter att påverka är kraftigt försvagade.

Läs även gärna om fullmakt.

En framtidsfullmakt kostar 3 000 kronor. I priset ingår, utöver upprättande av fullmakten, även juridisk rådgivning och genomgång av din familjerättsliga situation.

Vill du ställa en fråga?