Familjeåterförening

Familjeåterförening innebär att din familj kan ha rätt att få komma till Sverige och bo tillsammans med dig. Reglerna om anhöriginvandring, som det också kallas, är olika beroende på varför du får bo i Sverige. Om du har uppehållsrätt, uppehållstillstånd eller är svensk medborgare ställs olika krav på försörjning och bostad. Vad ni har för relation påverkar också, exempelvis om ni redan är gifta eller om ni planerar att flytta ihop.

Uppehållsrätt

Du som är medborgare i ett annat EU-land har rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Rätt att arbeta i Sverige gäller både om du är anställd eller driver eget företag. Du har även rätt att bo i Sverige om du har tillräckliga medel för att försörja dig. Denna rätt för EU-medborgare kallas uppehållsrätt. 

Om du har uppehållsrätt kan även dina familjemedlemmar ha rätt att bo tillsammans med dig i Sverige om de också är EU-medborgare. Beroende på hur ni är släkt och om du är arbetstagare, student eller om du inte arbetar, ställs olika krav för att din familj ska få komma till Sverige. Här kan du läsa mer om kraven som Migrationsverket ställer upp. Om du har familjemedlemmar som inte är medborgare i ett EU-land behöver de ansöka om uppehållskort. 

Familjemedlemmar som är EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållskort. Däremot ska familjemedlemmen folkbokföra sig hos Skatteverket genom ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur ni ska förbereda er inför ett sådant möte. Den sidan hittar du här. 

Uppehållskort

Om din familj är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort för att få återförenas med dig i Sverige. Varje familjemedlem gör en egen ansökan, även barn. Med ansökan behöver din familj skicka in bevisning som visar att ni är släkt eller har en relation. Kopia på pass behövs också. Det finns inget krav på försörjning och bostad om du är EU-medborgare. 

Beviljar Migrationsverket ansökan om uppehållskort har din familj rätt att stanna så länge som du som EU-medborgare har rätt att stanna. När ni har bott i Sverige i fem år kan familjen ansöka om permanent uppehållskort. 

Uppehållstillstånd

För dig som har vissa utpekade uppehållstillstånd eller är svensk medborgare gäller andra regler för att få återförenas med din familj i Sverige. Det krävs oftast att du som bor i Sverige ska kunna försörja både dig själv och din familj. Dessutom behöver du ha en tillräckligt stor bostad för din familj. Om du har fått flyktingstatus eller uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövade och din familj ansöker om återförening inom tre månader från Migrationsverkets beslut behöver du inte uppfylla kravet på försörjning. 

Din familjemedlem måste kunna bevisa sin identitet genom exempelvis pass. Ni måste även bevisa er relation, bland annat genom att svara på frågor om varandra och hur ni träffades. 

Om du har barn som är över 18 år eller föräldrar som du vill bo med i Sverige måste ni i vissa fall kunna visa att ni bott tillsammans precis innan du flyttade till Sverige. Ni behöver också visa att ni redan i ert hemland var beroende av varandra och att det därför är svårt att inte få leva tillsammans.

Det är viktigt att ni ansöker så snabbt som möjligt för att din familj ska kunna få bo tillsammans med dig i Sverige. 

Om Migrationsverket har avslagit din ansökan

Ibland tycker Migrationsverket att den bevisning som lämnats in inte är tillräcklig och avslår ansökan. Det finns då möjlighet att överklaga beslutet, men det är viktigt att göra det i tid. Överklagandet ska skickas in till Migrationsverket inom tre veckor. Därefter kommer Migrationsverket att skicka överklagandet vidare till Migrationsdomstolen som prövar om Migrationsverket har tagit ett riktigt beslut. 

Scroll to Top