Enskild egendom

Enskild egendom är tillgångar som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan sambor eller makar efter separation eller dödsfall. Motsatsen, det som inte är enskild egendom och ingår i en bodelning, kallas giftorättsgods för makar.

Även om enskild egendom inte ingår i en bodelning så ingår det ändå i arvet efter ett dödsfall. En vanlig missuppfattning är att enskild egendom automatiskt ärvs av barnen, något som inte är fallet.

För att undvika oönskade effekter kan det finnas goda skäl att se över sitt arv och i många fall låta upprätta ett testamente för att skydda enskild egendom vid dödsfall.

Vill du ställa en fråga?