Bouppteckning

Efter att någon går bort så måste det, i de allra flesta fall, göras en bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder, men även en förteckning över vilka som är dödsbodelägare.

Dödsbodelägare kan vara en släkting och/eller testamentstagare. Bouppteckningen fungerar därigenom även som dödsboets legitimationshandling eftersom den visar vem eller vilka som får företräda dödsboet.

En bouppteckning kräver två utomstående förrättningsmän, vilka båda har juridiskt ansvar. Det kan därför vara klokt att ta professionell hjälp med bouppteckningen så att allt blir rätt och riktigt.

Efter att bouppteckningen är klar ska den registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning tjänar även som legitimationshandling eftersom den visar vem eller vilka som får företräda dödsboet.

En bouppteckning kostar från 5 500 kronor och uppåt beroende på omfattning.

Vill du ställa en fråga?

Scroll to Top