Bouppteckning

Efter att någon går bort så måste det, i de allra flesta fall, göras en bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder, men även en förteckning över vilka som är dödsbodelägare. Det kan därför vara klokt att ta professionell hjälp med bouppteckningen så att allt blir rätt och riktigt. 

Dödsbodelägare kan vara en släkting eller någon som är omnämnd i ett testamente. Bouppteckningen fungerar därför även som dödsboets legitimationshandling eftersom den visar vem eller vilka som får företräda dödsboet. 

Vem som helst av dödsbodelägarna kan kontakta oss för att få hjälp med bouppteckningen, men eftersom det krävs att alla dödsbodelägare är överens om de åtgärder som görs är det givetvis bra att man pratar ihop sig först.

I de fall som dödsbodelägarna inte kommer överens kan man kontakta tingsrätten och begära en boutredningsman. Boutredningsmannen är en advokat som med stöd av uppdraget från tingsrätten kan vidta åtgärder för att komma vidare trots att läget är låst. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman.

Så snart vi fått kontakt brukar vi sätta ut ett första möte där de som vill får komma. Vid det första mötet samlar vi in information om den avlidnes tillgångar och skulder, släktingar och om det finns testamente, samboavtal eller något annat skrivet. 

Vi arbetar därefter under några veckor med att begära kompletterande uppgifter och sätta samman ett förslag till bouppteckning. Därefter kallar vi till ytterligare ett möte dit alla dödsbodelägare är välkomna. Vi går då igenom och ser till att allt är rätt. 

Efter att bouppteckningen är klar ska den registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning tjänar även som legitimationshandling eftersom den visar vem eller vilka som får företräda dödsboet.

Sedan bouppteckningen är klar är det dags att börja fördela arvet efter den avlidne. Av många skäl, bland annat skattemässiga, kan det vara nödvändigt att låta upprätta ett arvskifte, som är ett avtal mellan dödsbodelägarna som talar om vem som ska ärva vad.

För den intresserade finns det mycket matnyttig information på Skatteverket bland annat en broschyr som förklarar steg för steg och ger konkreta exempel.  

Scroll to Top