Arvskifte

Efter att någon avlidit ska arvet skiftas. Det innebär att saker och tillgångar ska fördelas mellan arvtagarna efter att skulder och kostnader har betalats.

Arvskiftet är ett avtal som ingås mellan alla som är delägare i ett dödsbo. Förhoppningsvis kommer alla delägare överens. Även om arvet kan fördelas utan att ett skriftligt arvskifte upprättas kan det många gånger vara klokt att ta hjälp av en jurist för att undvika överraskningar och få klarhet i eventuella skattekonsekvenser.

Om delägarna inte kommer överens finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om skiftesman eller boutredningsman. Denne försöker i första hand få till en lösning som alla accepterar, men kan i andra hand själv besluta om fördelningen av arvet med tvång.

Vill du ställa en fråga?