Arv

Du kan upprätta ett testamente och därigenom välja vem eller vilka som ska ärva dina tillgångar. Det enda undantaget är att dina eventuella barn har rätt att kräva ut sin laglott.

Om du inte har något testamente, kan arvsrätten förklaras på följande, något förenklade sätt:

  • Om du har barn så ärver de dig. Barnen tar lika stor del av arvet.
  • Om ett barn redan avlidit före dig så är det barnbarnen som träder in istället för det avlidna barnet.
  • Om det inte finns barn eller barnbarn så är det dina föräldrar som ärver dig.
  • Om någon eller båda föräldrarna är avlidna är det dina syskon som träder in.
  • Om ett eller flera syskon avlidit så är det dina syskonbarn som träder in.
  • Om det inte finns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon så är det dina far- och morföräldrar som ärver dig.
  • Om någon av dem, eller alla, redan är avlidna så är det deras barn, det vill säga dina farbröder, fastrar, morbröder och mostrar som ärver dig.
  • Kusiner ärver inte.
  • Om det inte finns någon arvinge så är det Allmänna Arvsfonden som ärver dig.

Om du är gift

Gifta makar ärver varandra. Först efter att båda makarna är borta så ärver de gemensamma barnen.

Ett undantag är om någon av er makar har barn sedan tidigare förhållande. I lagen benämns dessa barn som särkullbarn. Ett särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv på en gång och behöver inte vänta på att även styvföräldern är avliden.

Ett annat undantag är om du tidigare har upprättat ett testamente. Genom testemente kan den legala arvsordningen ändras.

Ett testamente kan utformas för att trygga framtiden för din make.

Om du är sambo

Sambor ärver inte varandra, vilket gör att det finns stor anledning att tänka till för dig som är sambo. Du som efterlevande sambo har ofta bara rätt till hälften av värdet av den bostad och det bohag som ni anskaffat för gemensamt bruk.

Om två sambor exempelvis äger ett hus tillsammans och inte har upprättat något testamente, så är det den avlidne sambons släktingar och inte den efterlevande sambon som ärver den avlidnes del. Det innebär att den efterlevande sambon får vara beredd att lösa ut sin avlidne sambos släktingar ur huset, något som kan vara ytterst kostsamt och besvärligt. 

Även den som är sambo kan upprätta testamente och välja vem som ska ärva tillgångarna. Sambor har goda möjligheter att trygga varandras framtid genom testamente. Även här gäller undantaget att sambons barn har rätt att kräva ut sin laglott.

En vanlig missuppfattning är att sambor med gemensamma barn är tryggade. Eftersom det är barnen och inte sambon som ärver om en sambo går bort kan det orsaka stora problem eftersom även gemensamma barn har rätt att få ut sitt arv omedelbart. Även för sambos med gemensamma barn krävs testamente, ofta även i kombination med livförsäkringar.

Om du är ensamstående

Arvsreglerna är samma oavsett om du är ensamstående eller sambo. Om du inte har något testamente kommer dina släktingar att ärva dig enligt den legala arvsordningen. Om du vill att ditt arv ska fördelas annorlunda behöver du upprätta ett testamente. 

Om du lever i en stjärnfamilj

I en stjärnfamilj ärver ni inte varandra. Det innebär att den avlidnes släktingar ärver. Har ni barn tillsammans kan barnet komma att ärva, beroende på vem som är rättslig förälder. Genom ett testamente har du möjlighet att trygga framtiden för din familj. 

Vill du ställa en fråga?