Anhöriginvandring (familjeåterförening)

För att flytta till Sverige och återförenas med en eller flera familjemedlemmar så behövs ett uppehållstillstånd. Reglerna om familjeåterförening är olika och beror på vem man är och vad man har för relation till den man vill flytta till.

Något förenklat kan man säga följande:
Om du är medborgare i ett annat EU-land och vill flytta till någon som också är det kan du ha uppehållsrätt, vilket innebär att du inte behöver uppehållstillstånd.

För att du ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige krävs det att den du vill återförenas med är svensk medborgare, eller har en av vissa utpekade uppehållstillstånd Det krävs även oftast att den personen du vill flytta till kan försörja er båda och dessutom har en bostad som är tillräckligt stor för er båda. Du måste dessutom kunna bevisa din identitet, det vill säga vem du är.

Om man vill återförenas men inte tillhör kärnfamiljen måste i vissa fall kunna visa att man bott tillsammans precis innan anknytningspersonen flyttade till Sverige, att man redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det därför är svårt att leva åtskilda. Särskilt i dessa fall är det viktigt att ansöka så snabbt som möjligt!

Vill du ställa en fråga?