Äktenskapsskillnad (skilsmässa)

Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av ett registrerat partnerskap. Den som vill skiljas får vända sig till tingsrätten.

Om ingen av er bor tillsammans med barn under 16 år (dina barn, din makes barn eller gemensamma barn) och är överens om att ni vill skiljas så kan tingsrätten meddela dom utan fördröjning.

Om det finns barn under 16 år i bilden eller ni inte är överens så upplöses inte äktenskapet eller partnerskapet direkt. Istället löper en betänketid på sex månader. Efter sex månader och inom ett år kan en av er, eller båda, kontakta tingsrätten och meddela att ni fortfarande ska skiljas. Därefter meddelar tingsrätten dom och ni är skilda.

Även om själva äktenskapsskillnaden är okomplicerad följs äktenskapsskillnaden ofta av oklarheter kring eventuella barns vårdnad, boende och umgänge samt den ekonomiska uppdelningen som regleras genom bodelning. Det kan därför finnas goda skäl att få juridisk rådgivning och hjälp.

Vill du ställa en fråga?