Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Man kan skriva ett äktenskapsförord antingen inför eller under äktenskapet såvida båda makarna är överens.

Enskild egendom är tillgångar som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det innebär att den inte ingår bland de tillgångar som ska delas i en bodelning, till exempel efter en skilsmässa. Det som inte är enskild egendom och ingår i en bodelning kallas giftorättsgods.

För att undvika oönskade effekter kan det även finnas goda skäl att se över sitt arv och i många fall låta upprätta ett testamente för att skydda enskild egendom vid dödsfall. För att göra enskild egendom till giftorättsgods kan det också krävas ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket för att vara gällande.

Det är viktigt att äktenskapsförordet blir korrekt utformat så att det får precis de effekter som ni tänkt er.

Ett äktenskapsförord kostar i normalfallet 3 500 kronor. I priset ingår juridisk rådgivning och en komplett genomgång av er situation samt upprättande och registrering av handlingen. Skatteverkets avgift för registrering tillkommer med 275 kronor (april 2019).

Vill du ställa en fråga?