Nya möjligheter

Vår duktiga kollega Maria Malm har avlagt juristexamen och åtar sig uppdrag inom flera av byråns områden. Hon har tidigare särskild kunskap från sina tidigare erfarenheter, bland annat när det gäller frågor som rör funktionsvariationer, småföretagande, migrationsfrågor m.m. Läs gärna mer om Maria här!

Scroll to Top