Notarius publicus

Notarius publicus är en person som är särskilt utsedd av länsstyrelsen för att bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Uppdraget innebär att kontrollera och intyga riktigheten i olika handlingar, såsom namnunderskrifter, apostille, kopior och inbjudningar till personer i andra länder som ska söka visum till Sverige. 

Länstyrelsen Värmland har utsett advokat David Bildt till notarius publicus och biträdande jurist Amanda Bergkvist till biträdande notarius publicus för Hagfors kommun. Vi har mottagningskontor i Ekshärad men har också möjlighet att utföra uppdrag i Karlstad och Malung. Nedan följer några av våra uppgifter som notarius publicus.

Bestyrka namnunderskrift, kopior eller andra handlingar

Vissa handlingar behöver bestyrkas för att bli officiellt registrerade och få rättslig verkan. Detta görs av notarius publicus. 

Om du behöver en namnunderskrift bevittnad av notarius publicus får du inte underteckna handlingen i förväg. Namnunderskriften ska göras i notarius publicus närvaro. Den eller de personer som ska skriva under handlingen måste därför infinna sig personligen och uppvisa giltig legitimation. 

Ett vanligt uppdrag är att bestyrka kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands. Vid bestyrkande av kopior måste originalet visas upp för notarius publicus. 

Som notarius publicus bestyrker vi också adoptionshandlingar.

Apostille

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att ett dokument är äkta. När en handling har försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Det innebär att det inte krävs något ytterligare godkännande eller legalisering från utländsk ambassad för de länder som anslutit sig till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar.

Bevittnande av fullmakt

Bevittnande av underteckning av fullmakt kan krävas för utländska ombud vid exempelvis köp eller försäljning av fastigheter utomlands.

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver lämna in ett levnadsintyg under hösten varje år. Som notarius publicus kan vi bestyrka ditt levnadsintyg.

Närvara som vittne

Då förseglingar sätts på eller bryts kan notarius publicus närvara som vittne. Samma gäller då förvaringsrum tillsluts eller öppnas.

Notarius publicus kan också närvara som vittne vid anbudsförfaranden. 

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller har viss kompetens

Notarius publicus kan exempelvis bestyrka att en person har rätt att teckna firma. Då måste ett registreringsbevis i original visas upp, alternativt e-registreringsbevis. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader.

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid och vidare information.

Notary Public

As Notary Public we offer services to the public. For example, we assist you by witnessing legal documents and signatures, and by issuing Apostille. 

Most services require that you bring the documents in original and a valid photo identification. For more information and to book an appointment you are welcome to contact us

Scroll to Top