Notarius publicus

Notarius publicus är en person som är särskilt utsedd av länsstyrelsen för att bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Uppdraget innebär att kontrollera och intyga riktigheten i olika handlingar, såsom namnunderskrifter, apostille, kopior och inbjudningar till personer i andra länder som söker visum till Sverige. 

För Hagfors kommun är advokat David Bildt utsedd till notarius publicus och biträdande jurist Amanda Bergkvist är utsedd till biträdande notarius publicus av Länsstyrelsen Värmland. Mer information om uppdraget kan du hitta här på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

Vi har mottagningskontor i Ekshärad, Karlstad och Malung. Nedan följer några av våra uppgifter som notarius publicus.

Notarius publicus bestyrker namnunderskrifter, kopior och andra handlingar

För att bli officiellt registrerade och få rättslig verkan behöver vissa handlingar bestyrkas. Det gör vi som notarius publicus.

Om du behöver en namnunderskrift bevittnad av notarius publicus får du inte underteckna handlingen i förväg. Namnunderskriften ska du göra i vår närvaro. Du som ska skriva under handlingen måste därför infinna dig personligen och uppvisa giltig legitimation.

Ett vanligt uppdrag är att bestyrka kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands. Om du vill få kopior bestyrkta måste du visa upp originalet för oss. 

Som notarius publicus bestyrker vi också adoptionshandlingar.

Apostille

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att ett dokument är äkta. När en handling är försedd med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Det innebär att det inte krävs något ytterligare godkännande eller legalisering från utländsk ambassad. Detta gäller för de länder som anslutit sig till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar.

Bevittnande av fullmakt

Vid exempelvis köp och försäljning av fastigheter utomlands kan det krävas att fullmakt för utländska ombud ska vara bevittnade. Då gäller samma krav på undertecknadet som vid bestyrkande av handlingar. Det innebär att du inte får underteckna fullmakten i förväg. 

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver lämna in ett levnadsintyg under hösten varje år. Vi bestyrker ditt levnadsintyg.

Notarius publicus kan närvara som vittne

Då förseglingar sätts på eller bryts kan vi närvara som vittne. Samma gäller då man tillsluter eller öppnar förvaringsrum och vid anbudsförfaranden.

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller har viss kompetens

Notarius publicus kan exempelvis bestyrka att en person har rätt att teckna firma. Då måste ett registreringsbevis i original visas upp, alternativt e-registreringsbevis. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader.

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid och vidare information.

Notary Public

As Notary Public we offer services to the public. For example, we assist you by witnessing legal documents and signatures, and by issuing Apostille.

Most services require that you bring the documents in original and a valid photo identification. If your documents need to be authenticated by a Notary Public it is important that you don’t sign the documents beforehand. The undersigning needs to be done in front of us.

For more information and to book an appointment you are welcome to contact us.

Scroll to Top