Förbättrade möjligheter till anhöriginvandring

Sedan sommaren 2016 gäller lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den 18 juni röstade riksdagen att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

En skillnad mot tidigare är att möjligheten till anhöriginvandring har ökat. För den som kom till Sverige efter den 24 november 2015 har det hittills varit närmast omöjligt att få återförenas med sin familj i Sverige om man inte fått flyktingstatus.  När förändringarna träder i kraft den 20 juli räcker det att anknytningspersonen som finns i Sverige har status som alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att få stanna i Sverige permanent.

Om en person har välgrundade utsikter att få stanna i Sverige permanent bedöms bland annat utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när tillstånd löper ut, eller om personen har rätt att stanna i Sverige på grund av arbete.

Kontakta oss gärna vid frågor om anhöriginvandring.

 

 

Scroll to Top