Anlita oss

Juridisk hjälp för alla

Vi tycker att goda juridiska råd varken ska vara dyra, svåra eller krångliga. Oftast är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Kontakta oss därför allra helst innan det juridiska problemet uppstår. Om problemet ändå är ett faktum är du självklart välkommen att kontakta oss. 

Verksamhet

På Advokatfirman Bildt AB arbetar advokat David Bildt och biträdande jurist Amanda Bergkvist. Vi har bred kompetens inom olika rättsområden, med särskild kompetens inom familjerätt, asylrätt och socialrätt. 

Vi erbjuder juridiska tjänster för såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att hitta en lösning som passar just dig, oavsett din situation. 

I vår verksamhet följer vi Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler för god advokatsed. Det innebär, bland annat, att vi står självständiga i förhållande till domstolar och myndigheter. Vi företräder enbart dig och du kan därför vara säker på att vi kommer att ge dig bästa möjliga förutsättningar. Vi finns där för dig när du behöver juridisk hjälp och stöttning. 

På Advokatfirman Bildt AB tycker vi att det är viktigt att utvecklas och ha den rätta kompetensen. Vi utbildar oss därför kontinuerligt för att säkerställa att vi kan erbjuda dig den juridiska rådgivning som krävs.   

Not Swedish?

We offer legal advice in English. We can also help you translate legal documents and explain the Swedish judicial system. If necessary, we can of course hire experienced interpreters in almost any language.

Historik

Det som idag är Advokatfirman Bildt AB grundades 2015 av David Bildt i Ekshärad. Under flera år drev David företaget ensam. I januari 2019 blev David advokat och företaget ombildades då till en advokatfirma. I samband med det fick företaget även sin första anställda, biträdande jurist Amanda Bergkvist. 

Priser

För en del uppdrag tillämpas fasta priser. Läs mer under respektive uppdrag.
För övriga uppdrag debiteras 1 725 kronor per timme inklusive moms (2019). Arvodet följer rättshjälpstaxan.

I en del mål kan det finnas goda möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. Om du beviljas rättshjälp eller rättskydd innebär det att delar av kostnaden för ditt juridiska ombud täcks av staten eller ditt försäkringsbolag.

När det gäller bland annat asyl, LPT, LRV, LVM och LVU har du ofta rätt till ett offentligt biträde. I så fall är det den myndighet som utser det offentliga biträdet som betalar kostnaderna.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du som privatperson har anlitat oss på Advokatfirman Bildt AB men inte är nöjd med våra tjänster, ska du kontakta oss så att vi kan nå en lösning i samförstånd. Kan vi inte nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd med ditt krav. Du kan kontakta Konsumenttvistnämnden via www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor för advokatuppdrag. (Ladda ner allmänna villkor)

Vill du ställa en fråga?